www.acsystem.com.pl

Optymalny Klimat Każdego Wnętrza
Automatyka - Wentylacja - Klimatyzacja
Projekt - Dostawa - Montaż - Serwis

Serwis

SERWIS URZĄDZEŃ ORAZ SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

 

Każde urządzenie techniczne wymaga okresowych przeglądów, konserwowania i dbałości.
Dzięki zorganizowanej grupie serwisowej i umowom serwisowym jesteśmy w stanie zapobiec, oraz szybko wyeliminować pojawiające się problemy.

Oferujemy profesjonalny serwis, przeglądy okresowe i bieżącą konserwację większości urządzeń występujących na rynku.

Przeglądy i naprawy serwisowe realizowane są z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu przez profesjonalnych techników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadających wysokie kwalifikacje w zakresie wykonywanych zadań oraz potrzebne do tego uprawnienia.
Brygady serwisowe dokonają niezbędnych napraw i regulacji parametrów pracy urządzeń, konserwacji, przeglądów urządzeń i instalacji, doradzą oraz przeszkolą osoby zainteresowane z zakresu eksploatacji i obsługi urządzeń
i systemów.

Sprawny i fachowy serwis oraz systematyczne przeprowadzanie konserwacji, które oferuje nasza Firma jest podstawą dla zapewnienia skutecznego
i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń.

Proponujemy nastepujące możliwości serwisowania Państwa urzadzeń:

• Umowa serwisowa.
Forma stałej współpracy pomiędzy użytkownikiem, a  naszą firmą. Polega
ona na ustaleniu miesięcznego abonamentu, uwzględniającego zakres
i rodzaj serwisowanych urządzeń / systemów. W ramach umowy klient
uzyskuje bezpłatne naprawy i konserwacje, niższe ceny na części zamienne
i eksploatacyjne, bezpłatny dojazd i przede wszystkim gwarantowany czas
usunięcia usterki.
Czas reakcji na każdorazowe zgłoszenie awarii urządzenia nie jest dłuższy niż  48 godzin, a w obiektach wymagających zachowania ciągłości pracy - do
24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Urządzenia objęte taką usługą wyróżniają się długą, bezawaryjną
i ekonomiczną pracą.

• Kontrakt serwisowy.
Forma stałej współpracy pomiędzy użytkownikiem, a naszą firmą. Różnica
polega na tym , że zamiast stałej miesięcznej opłaty ustalona jest cena za
konserwacje urządzeń / systemów, które odbywają się np.: 2 razy w ciągu
roku.

• Serwis „na wezwanie".
Tradycyjny sposób obsługi: każdorazowo po zgłoszeniu przez klienta usterki
wysyłamy naszego technika, który dokonuje przeglądu bądź naprawy
danego urządzenia.

Sprawny i fachowy serwis oraz systematyczne przeprowadzanie konserwacji, które oferuje nasza Firma jest podstawą dla zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń.

Kontakt z nami

AC SYSTEM
ul. Świętokrzyska 33
80-180 Gdańsk

NIP  5833171515
Regon 222181053
KRS 0000527640

Kontakt telefoniczny:

stat4u